ارتباط خودرو و خانه هوشمند با فناوری رنو و اتودو: فناوری جدید رنو و اتودو به راننده اجازه می‌دهد پشت فرمان خودرو، برخی تنظیمات لوازم خانه‌ی هوشمند را تغییر دهد.